United States Department of Agriculture (USDA) - kontrollib Ameerika Ühendriikide Põllumajanduse Ministeeriumi juhiste, nõuete ja spetsifikatsioonide järgimist. USDA Organic on üks ulatuslikumaid ja nõudlikumaid sertifitseerimissüsteeme, mis tagab absoluutse seotuse orgaanilise sertifitseerimise tingimuste osas nii nagu Ameerika Ühendriikide Põllumajanduse Ministeerium on need kehtestanud.
http://www.usda.gov/
The National Organic Program (NOP) – arendab välja, võtab kasutusele ning haldab orgaaniliste toodete tootmise, käitlemise ja sildistamise standardeid. Kuulub USDA Organic alla.
http://www.ams.usda.gov
Quality Assurance International (QAI) – USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud organisatsioon, mis kontrollib toote orgaanilisust igas tootmise järgus ning jälgib, et need vastaksid rahvusvahelistele standarditele.
http://www.qai-inc.com
Certification of Environmental Standards (CERES GmbH) – sertifitseerib orgaanilist talupidamist ja tootmist ning toiduaine-, tekstiili- ja biokütuse tööstust. USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud organisatsioon.
http://www.ceres-cert.com
International Certification Services (ICS) – üks esimesi sertifitseerimisasutusi, mis on tegutsenud aastast 1980. ICS jagab sertifikaate vastavalt Farm Verified Organic (FVO), USDA Organic alla kuuluva NOP’i ja muude jätkusuutlikkust toetavate programmide standarditele.
http://www.ics-intl.com
SGS Organic – rahvusvaheline sertifikatsiooniprogramm, mis keskendub orgaanilisele tootmisele ja käitlemisele. Programm on välja töötatud järgides mahepõllumajandusorganisatsioonide föderatsiooni (IFOAM-i) ja Euroopa Majandusühenduse (EEC) juhiseid.
http://www.sgs.com
The Hawaii Organic Farmers Association (HOFA) – USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab orgaanilist ja jätkusuutlikku põllumajandust ning jagab orgaaniliselt toodetud ja käideldud toodete sertifikaate Hawaiil.
http://www.hawaiiorganic.org
Oregon Tilth Certified Organic (OCTO) – rahvusvaheliselt tunnustatud orgaaniliste toodete sümbol. OCTO on süsteem, mis hõlmab endast rangeid tootmisstandardeid, pidevaid inspektsioone ning juriidiliselt siduvaid lepinguid, mis kaitsevad orgaaniliste toodete ostjaid ja tootjaid.
http://www.tilth.org
Maryland Department of Agriculture (MDA) – USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud osakond, mis tagab orgaaniliste toodete tarbijatele, et sertifitseeritud tooted vastavad riiklikele standarditele.
http://www.mda.state.md.us
Soil Association Certification Limited (SACL) – mittetulunduslik ühendus, mis jagab sertifikaate orgaanilisi põhimõtteid järgivatele taludele ja ettevõtetele ning kontrollib nende vastavust kõrgetele standarditele. Rahvusvahelise mahepõllumajandus-organisatsioonide föderatsiooni (IFOAM-i) poolt akrediteeritud ühendus.
http://www.soilassociation.org
Baystate Organic Certifiers (BOC) – sertifitseerimisasutus, mis jagab orgaanilisi sertifikaate kirde- ja Kesk-Atlandi USA taludele ning mandri USA orgaaniliste toodete käitlejatele. USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud organisatsioon.
http://www.baystateorganic.org
Organic Certifiers – teeb koostööd tootjatega, kes tagavad selle, et tarbijateni jõuavad ainult orgaanilised tooted. Organic Certifiers kontrollib, et kogu tootmistegevus oleks orgaaniline igas tootmisahelas. USDA Organic alla kuuluva NOP’i poolt akrediteeritud organisatsioon.
http://www.organiccertifiers.com